Openbaar vervoer

Een dichtbevolkte streek als Vlaanderen heeft een goed openbaar vervoernetwerk nodig. Als iedereen voor elke verplaatsing in de auto springt, staan we straks allemaal stil.

De N-VA vraagt dat investeringen in het openbaar vervoer gebeuren waar de nood het hoogst is. Dat wil zeggen: van en naar dichtbevolkte gebieden en waar de meeste files zijn. 

De N-VA is ervan overtuigd dat de reiziger een correcte prijs wil betalen voor goede kwaliteit. De (bijna-)gratispolitiek in het openbaar vervoer brengt geen oplossing.

Maar de N-VA wil vooral dat Vlaanderen zelf kan beslissen over investeringen in het spoor. Die zijn vandaag afhankelijk van de Belgische Wafelijzerpolitiek Typisch Belgische, informele bestuurspraktijk die voorrang gaf aan de gelijke behandeling van regio’s boven het eigenlijke nut van een investering. Budgetten voor grootschalige openbare projecten kregen steeds een gelijk(w)aardige compensatie in het andere landsgedeelte. Die uitgavenpolitiek leidde tot ongebruikte of onafgewerkte projecten - ‘grote nutteloze werken’ – en ligt mee aan de basis van de zeer hoge Belgische staatsschuld. wafelijzerpolitiek. Al jaren dringt de N-VA aan op een regionalisering van de spoorwegen.

 

Openbaar vervoer