Een dichtbevolkte streek als Vlaanderen heeft een goed openbaar vervoernetwerk nodig. Als iedereen voor elke verplaatsing in de auto springt, staan we straks allemaal stil. Echter, door onze versnipperde bebouwing is het niet makkelijk om openbaar vervoer efficiënt en rendabel te maken.

De N-VA vraagt dat investeringen in het openbaar vervoer gebeuren waar de nood het hoogst is. Dat wil zeggen: van en naar dichtbevolkte gebieden en waar de meeste files zijn. 

De N-VA is ervan overtuigd dat de reiziger een correcte prijs wil betalen voor goede kwaliteit. De (bijna-)gratis-politiek in het openbaar vervoer brengt geen structurele oplossing, maar kost de belastingbetaler wel veel geld.

De N-VA wil vooral dat Vlaanderen zélf kan beslissen over investeringen in openbaar vervoer, met name bij het spoor. Die zijn vandaag afhankelijk van de Belgische wafelijzerpolitiek, waardoor Wallonië te veel budget krijgt waar de Vlaming mee voor betaalt. Al jaren dringt de N-VA aan op de regionalisering van de spoorwegen.