Brussel

Brussel

Voor de N-VA blijft Brussel de hoofdstad van Vlaanderen.

Brussel heeft sterke kaarten om uit te groeien tot een bruisende en creatieve stad, een ondernemende en welvarende stad, een stad van de toekomst.

Maar tegenover die sterke troeven staan enorme problemen en uitdagingen. De bevolkingsexplosie, een zeer diverse samenleving, hoge werkloosheidscijfers,… Brussel scoort bovendien slecht voor mobiliteit, netheid, veiligheid en overlast.

Dat alles verklaart de stadsvlucht, vooral van de middenklasse. En net daarom heeft Brussel  nood aan een toekomstplan. Geen Marshallplan, maar een Mensenplan. Een plan om van Brussel een aangename stad te maken om te leven, te wonen, te werken.

Het huidige Brussel is een administratief kluwen waar een kat haar jongen niet meer in terugvindt. Een gewest, 19 gemeenten en OCMW’s, 6 politiezones, een Vlaamse, een Franse én een gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, een agglomeratie. Bent u nog mee?

En waarom worden de taalwetten nog steeds niet gerespecteerd? Overheidspersoneel en hulpverleners horen beide landstalen te spreken. Alleen zo staan ze écht ten dienste van de hele bevolking.