Manneken Pis in Brussel

Stad met sterke troeven, maar zonder toekomstplan

Daar staan helaas ook enorme problemen en uitdagingen tegenover. De bevolking groeit explosief, de samenleving is zeer divers en de werkloosheid ligt torenhoog. Brussel scoort bovendien slecht voor mobiliteit, netheid, veiligheid en overlast.

Dat met name de middenklasse de stad ontvlucht, verbaast daarom niet. Om die evolutie te keren, heeft Brussel nood aan een toekomstplan. Geen Marshallplan, maar een Mensenplan. Met een daadkrachtige visie die Brussel omtovert in een aangename stad om te leven, te wonen en te werken.

Het huidige Brussel is een administratief kluwen. Een kat vindt er haar jongen niet meer in terug. Één gewest, 19 gemeenten en OCMW’s, zes politiezones, een Vlaamse, een Franse én een gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, een agglomeratie: bent u nog mee? De N-VA pleit voor één bestuursniveau: de regio Brussel-Hoofdstad. Met één politiezone en één OCMW en een gegarandeerde vertegenwoordiging voor iedere taalgroep. Dat zal de slagkracht van de regio Brussel-Hoofdstad verhogen, onder meer in de belangrijke strijd tegen armoede.

En waarom worden de taalwetten nog steeds niet gerespecteerd? Ook de Vlaming moet in zijn moedertaal terechtkunnen in zijn hoofdstad. Dat staat niet voor niets in de wet. Want alleen zo staan ze écht ten dienste van de hele bevolking.