Asiel, migratie en inburgering

In geen enkel Europees land is de houding tegenover migratie zo negatief als in België. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Migratie kan nochtans een positief verhaal zijn. Maar dan moet de overheid een verstandig beleid voeren en eerlijke keuzes durven maken.

De N-VA is voor zo’n eerlijk en consequent asiel-, migratie- en inburgeringsbeleid. We kiezen voor een asielbeleid dat solidariteit centraal stelt. Een migratiebeleid dat focust op het versterken van onze gemeenschap. En een verplicht inburgeringsbeleid dat nieuwkomers voldoende kansen biedt.

De N-VA wil waterdichte afspraken over migratie, asiel, opvang en nationaliteit. Er moet een einde komen aan misbruiken en voortdurende regularisaties.  Wie voldoet aan de wettelijke voorwaarden, mag blijven. Wie niet voldoet, moet terug. Bij voorkeur vrijwillig, indien nodig gedwongen.

Asiel, migratie en inburgering

Onderwerpen

Migratie

De N-VA kiest voor een positief migratiebeleid en zet daarom in de eerste plaats in op arbeids- en kennismigratie. Want …

Asiel

De N-VA verdedigt de Conventie van Genève. We bieden een veilige haven aan iedereen die zijn land is ontvlucht uit een …

Inburgering

Wie wettelijk in België verblijft, moet alle kansen krijgen om deel te nemen aan onze samenleving. Een …