Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Vlaanderen is dichtbevolkt. Tegelijk is het een van de belangrijkste verkeersknooppunten van West-Europa. 

Woongebieden en industriezones, havens en luchthavens, wegen en waterwegen, landbouw- en natuurgebieden: het is een heel puzzelwerk. Veel tegengestelde belangen moeten tegen elkaar afgewogen worden. 

Spijtig genoeg zinken sommige projecten weg in een moeras van papier, nog voor er één steen gelegd is. De N-VA wil de procedures vereenvoudigen en versnellen. Zonder in willekeur te vervallen. Vandaag zijn er gewoon te veel regeltjes, procedures, rapporten, bezwaarschriften en beroepsmogelijkheden.

Die vereenvoudiging is dringend nodig. Voor particulieren, voor bedrijven én voor de overheid. Zodat iedereen snel weet waar hij aan toe is.