De N-VA wil degelijke scholen die multifunctioneel zijn. In het verleden is er te weinig geïnvesteerd in schoolgebouwen. Daar dragen we nu de gevolgen van. De ommekeer is ingezet, onder meer met de Digisprong en andere investeringen door Ben Weyts, en moet verdergezet worden.

Schoolgebouwen moeten we ruimer benutten dan nu vaak het geval is. Een school is veel meer dan een plek om te leren. Het is een ontmoetingsplaats voor kinderen én ouders in wijken, dorpen en steden.