Tabaksgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn zonder twijfel schadelijk voor de gezondheid. De N-VA zet in op een beleid dat steunt op drie pijlers: preventie, hulpverlening en handhaving. Het is daarbij belangrijk om geen nieuwe betuttelende maatregelen te nemen, maar om vooral de bestaande regels correct toe te passen.

Roken

Kinderen horen op te groeien in een rookvrije omgeving. Zo verkleint ook de kans dat ze op latere leeftijd zelf beginnen roken. Willen we de droom van een rookvrije generatie in 2040 verwezenlijken, zullen we de handen verder in elkaar moeten slaan voor een krachtig antitabaksbeleid. Bepaalde rookstopmiddelen moeten extra ondersteuning krijgen en toegankelijker worden. Maar problematisch vandaag is de hype van het vapen bij de jeugd. Daar mogen we de ogen niet voor sluiten. Als we dit geen halt toe roepen, dreigt generatie rookvrij verloren te gaan. 

Alcohol

Iedereen is het erover eens dat overmatig alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid, maar ook enkele maatschappelijke problemen met zich meebrengt. De overheid moet inzetten op sensibiliserings- en preventiecampagnes tegen overmatig alcoholgebruik. Daarnaast moet er voldoende behandelingsmogelijkheden zijn om van deze verslaving af te geraken. Dat mag echter geen heksenjacht starten op personen die een gezonde houding hebben tegenover alcohol en met mate consumeren.