Op het federale niveau is Justitie een onderneming in moeilijkheden. De gevangenissen kampen met een nooit geziene dramatische overbevolking, de gerechtelijke achterstand is torenhoog, de strafuitvoering laat te wensen over en slachtoffers blijven nog al te vaak in de kou staan. Geen wonder dat het vertrouwen van de burger in justitie een ongezien dieptepunt heeft bereikt. 

De N-VA wil een goed werkend, betrouwbaar en toegankelijk gerechtelijk apparaat waarin de rechtzoekende centraal staat. Geen gedoogbeleid, maar een nultolerantiebeleid met een effectieve strafuitvoering, ook van de zogenaamde "korte" gevangenisstraffen onder de zes maanden. Deze kunnen immers ook een afschrikeffect hebben en mensen terug op het rechte pad brengen.

We geven de rechters een zo ruim mogelijke waaier aan maatregelen en straffen zodat zij op basis van de dader die zij voor zich krijgen en het dossier dat zij ter beschikking hebben een zo gepast mogelijke straf kunnen uitspreken en zij er zeker van kunnen zijn dat de door hen opgelegde straf ook binnen een korte termijn effectief zal uitgevoerd worden. Slachtoffers krijgen meer ondersteuning en begeleiding en  daders volgen we beter maar ook kordater op.

We trachten het vertrouwen van de burger in Justitie te versterken door Justitie toegankelijker te maken en dichter bij de burger te brengen. Dit doen we onder meer door justitie mondiger te maken en ervoor te zorgen dat er zeker in mediagevoelige zaken een duidelijke en eenvoudige toelichting en motivatie komt van vonnissen en/of arresten zodat ze voor elke burger begrijpelijk zijn. 

Op het Vlaamse niveau heeft Zuhal Demir als eerste Vlaams minister van Justitie en Handhaving alvast wel het goede voorbeeld gegeven door onder meer de oprichting van een echt Vlaams Agentschap voor Justitie en Handhaving, de uitvoering van een recordaantal alternatieve straffen en het voeren van een justitieel beleid waar eindelijk de nodige aandacht wordt gegeven aan slachtoffers. Het is die aanpak waarbij daders correct doch kordaat behandeld worden en slachtoffers gerespecteerd, bijgestaan en ondersteund worden die we verder willen uitrollen naar de bijkomende justitiële bevoegdheden die we als Vlaanderen na 2024 op ons willen en zullen nemen.