Het beleid moet meer aandacht hebben voor de problematiek van zelfdoding. Hoewel het aantal zelfdodingen in Vlaanderen in dalende lijn gaat, ligt het nog altijd significant hoger dan in de ons omringende landen.

Ook onder jongeren komt zelfdoding frequent voor. Voor de groep jongeren van 15 tot 24 jaar is zelfdoding zelfs de belangrijkste doodsoorzaak. Daarom moet elke school in Vlaanderen een uitgewerkt draaiboek hebben dat aangeeft hoe je het best reageert bij zelfdoding.

Medische hulp bij zelfdoding past voor heel wat mensen in het beeld van de waardige, zelfgekozen dood. Voor de N-VA mag enkel een arts die hulp verlenen, onder dezelfde strikte voorwaarden van de euthanasiewet.

 

Op zoek naar hulp? Bij de Zelfmoordlijn1813 staat er iemand voor je klaar. Elk gesprek is anoniem en gratis op het nummer 1813. Meer info vind je hier