Veiligheid is een basisrecht. Het is dé kerntaak van de overheid om ervoor te zorgen dat élke burger zich te allen tijd veilig en beschermd voelt. De voorbije regeerperiode zal op het vlak van veiligheid jammer genoeg de geschiedenis ingaan als een periode van complete stilstand. Veiligheid was geen prioriteit, het was zelfs geen agendapunt. Dit is voor de N-VA onaanvaardbaar.  Alle overlast en criminaliteit – klein én groot – moeten we  blijven aanpakken. We zetten het  veiligheidsbeleid dat door de regering-Michel werd ingevoerd  dan ook zo snel als mogelijk verder. De reeds beschikbare mensen en middelen zetten we op een efficiënte en doordachte manier in en waar nodig  zorgen we voor een verhoging  van de capaciteit en een modernisering van de middelen.  

We zetten dan ook opnieuw  in op een échte goed georganiseerde proactieve veiligheidscultuur waarin degelijke werkomstandigheden, een duidelijke taak- en bevoegdheidsverdeling en respect en waardering voor onze hulp- en veiligheidsdiensten centraal staan. Verder willen we de burger meer betrekken in het veiligheids- en crisisbeleid. Om burgerzin te blijven stimuleren moedigen we lokale besturen dan ook aan om hun inwoners uit te nodigen om lid te worden van een lokaal vrijwilligerskorps. Verder blijven we inwoners stimuleren om Buurtinformatienetwerken (BIN) op te richten en er actief aan te blijven participeren.  Deze bevorderen immers het sociale weefsel en de lokale veiligheid in de buurt. 

De N-VA  blijft ook ijveren  voor  een sterke Europese en internationale  samenwerking op het gebied van zware en georganiseerde criminaliteit, zoals illegale wapenhandel, mensenhandel, terrorisme en drugs.

We zullen de door de Zweedse regering ingeslagen weg waarin veiligheid niet alleen een agendapunt maar ook echt een prioriteit werd nooit meer verlaten en blijven streven naar een veiliger Vlaanderen.