Wie bouwplannen heeft, is maanden of jaren bezig met de papierwinkel.

De N-VA werkt hard aan de vereenvoudiging van de spelregels. Niet omdat alles zomaar moet kunnen. Wel omdat mensen het recht hebben snel te weten waar ze aan toe zijn.

De nieuwe omgevingsvergunning is een mooi voorbeeld. Voor projecten waarvoor vroeger een bouw- en een milieuvergunning nodig waren, volstaat nu een enkele aanvraag. Op die manier vermijden we tegenstrijdige adviezen en verkorten we de termijnen. 

Vereenvoudigen is niet eenvoudig. Het werk is nog lang niet af. Maar nog meer regels, daar past de N-VA voor.