Democratie en monarchie

Democratie en monarchie

België is een optelsom van twee democratieën.

Vlamingen en Franstaligen kijken verschillend naar de samenleving. De verschillende sociaal-economische realiteit leidt tot andere inzichten en andere oplossingen. Maar net omdat we andere oplossingen verkiezen, blokkeren we elkaar voortdurend. De Vlaamse kiezer krijgt al decennia niet het beleid waarvoor hij kiest.

Een federale kieskring is geen oplossing. De destijds nog unitaire politieke partijen kozen zelf om te splitsen. Overigens, vandaag verbiedt de wet partijen niet om in Vlaanderen én Wallonië op te komen. Opvallend is ook dat alle voorstellen de keuze voor een federale kieskring niet consequent doortrekken. Ze verdelen bijvoorbeeld de zitjes al op voorhand tussen Vlamingen en Franstaligen én behouden alle grendels op federaal niveau. Dat is allerminst een uitweg uit de blokkering.

De N-VA gelooft dat een confederatie wel een uitweg biedt. Zo kunnen politici uit beide landsdelen in overleg bepalen wat ze samen willen doen. Gaan ze daarin te ver of niet ver genoeg, dan heeft de kiezer altijd het laatste woord.

Die kiezer moet ook zelf kunnen bepalen wie aan het roer staat van zijn land. De N-VA pleit daarom voor een democratisch verkozen staatshoofd. De monarchie met het bestaande systeem van erfopvolging willen we na een puur protocollaire overgangsperiode afschaffen. 

 

Lees meer overMonarchieDemocratie