Voor de N-VA is internationale solidariteit belangrijk. We zijn een open en solidair volk. Ontwikkelingssamenwerking mag echter geen symptoombestrijding zijn, maar moet als doel hebben mensen in onze partnerlanden structureel uit de armoede te halen. We willen de impact en effectiviteit van onze ontwikkelingssamenwerking verhogen. We concentreren het beleid daarom maximaal op het niveau waar zich de expertise, netwerken en budgetten bevinden, namelijk de deelstaten. Verder concentreren we het beleid zowel thematisch als geografisch, zodat we met onze hulp een maximale hefboom kunnen ontwikkelen.

Onze ontwikkelingssamenwerking zet in op het versterken van de ruggengraat van de samenlevingen door de uitbouw van goedwerkende en democratische instellingen en het creëren van de voorwaarden voor duurzame groei, met respect voor zowel de economische, de de ecologische als de sociale component, met bijzonder oog voor de rechten van vrouwen.. Handel en ontwikkelingssamenwerking zijn een natuurlijke tandem. We helpen onze partnerlanden aan internationale handel deel te nemen, aangezien dit de meest duurzame manier is om landen structureel uit armoede te halen.

Landen in ontwikkeling moeten op termijn zelf de verantwoordelijkheid kunnen dragen, daarom stellen we in de samenwerking met ontwikkelingspartners het principe van eigenaarschap centraal. Het doel moet zelfredzaamheid zijn, geen subsidieafhankelijkheid. De N-VA hecht veel waarde aan een objectieve, transparante en efficiënte ontwikkelingssamenwerking. We ijveren ervoor om altijd duidelijke mijlpalen en einddoelen in te voegen met onze partnerlanden. 

Ontwikkelingssamenwerking is ten slotte ook niet vrijblijvend. Respect voor mensenrechten, democratie en goed bestuur zijn belangrijke voorwaarden voor samenwerking. Via ontwikkelingssamenwerking helpen we mee de basisoorzaken van migratie aan te pakken, maar we vragen van onze partnerlanden ook samenwerking op vlak van bijvoorbeeld justitie en veiligheid en de terugname van uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook in toekomstige (Europese) samenwerkingsakkoorden bouwen we conditionaliteit in.