Oosterweel

De OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO becijferde dat files ons elke dag één miljoen euro kosten. Dat zijn dus honderden miljoenen euro's per jaar.

Om die fileproblemen op te lossen, moeten we niet enkel werk maken van alternatieven voor de wagen, maar ook van de nodige infrastructuur. Daarom wil de N-VA de zogenoemde missing links of ontbrekende schakels in ons wegennet wegwerken. Oosterweel is daar één van.

Met de realisatie van de Oosterweelverbinding - de ontbrekende schakel in de Antwerpse ring - wil de N-VA een einde maken aan het fileleed in en rond Antwerpen. Dat is van cruciaal belang voor de mobiliteit, de economische ontwikkeling en de tewerkstelling in die regio - en bij uitbreiding in gans Vlaanderen.

De N-VA kiest voor mobiliteit én voor leefbaarheid. Daarom steunen we ook de uitwerking van mogelijke overkappingen van de Antwerpse ring.

Oosterweel