Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Bart De Wever, Johan Van Overtveldt op 24 april 2014, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2014
Enkele weken geleden stelde de N-VA haar sociaaleconomisch verkiezingsprogramma voor. De meest diverse commentaren en reacties vlogen de burger om de oren. Desinformatie haalde daarbij helaas te vaak de bovenhand op informatie. Een van de hardnekkigste en tegelijk foutste beweringen luidt dat de N-VA een sociaal bloedbad zou aanrichten. Het tegendeel is waar. Terwijl onder de regering-Di Rupo de werkloosheid haar hoogste peil sinds vijftien jaar bereikt, het aantal faillissementen het ene...
In de AB in Brussel gingen de Vlaamse partijen op 23 april met elkaar in debat  over het thema onderwijs. Voor de N-VA namen partijvoorzitter Bart De Wever en onderwijsspecialist Kris Van Dijck plaats aan de debattafel.Zij gaven aan dat het Vlaamse onderwijs een speerpunt is van het N-VA-programma. De N-VA wil de komende jaren onder meer inzetten op een betere schoolinfrastructuur, minder administratieve taken voor leraars, omkadering in de scholen en...
Door Lies Jans, Helga Stevens op 23 april 2014, over deze onderwerpen: Welzijn
Op aandringen van Lies Jans en Helga Stevens, Vlaams volksvertegenwoordigers voor de N-VA, heeft het Vlaams Parlement zich via een open brief officieel verontschuldigd bij de slachtoffers van misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen. Het initiatief voor die publieke excuses kwam er na de voorstelling van twee rapporten met beleidsaanbevelingen voor de aanpak van dergelijk misbruik. Eerder keurde het voltallige parlement ook al een resolutie goed, die door Jans en Stevens mee...
Door Hendrik Vuye op 22 april 2014, over deze onderwerpen: Belfius en Dexia, ACW-schandaal, Democratie
Hendrik Vuye roept het ACW op om het rechtsgeding tegen Peter Dedecker te stoppen. De vrijheid van meningsuiting en het vrije politieke debat komen hier in het gedrang. Kritiek op het ACW is in een normale democratie geoorloofd. Wie dit niet inziet is zelf geen democraat, stelt Vuye.Uit een recent verslag van de Raad van Europa...
Door Liesbeth Homans op 21 april 2014, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2014
Stel nu even dat wij als grootste partij niet voluit voor de post van minister-president zouden gaan? Voorstanders van de partij zouden zich bedrogen voelen. Tegenstanders zouden er het bewijs in vinden voor hun favoriete - en foutieve - stelling dat de N-VA liever langs de zijlijn roept dan verantwoordelijkheid opneemt. Maar: liever geen N-VA-minister-president en 80 procent van het N-VA-programma verwezenlijkt, dan wel een N-VA-minister-president met 79 procent van het N-VA-programma...