Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ben Weyts op 24 juni 2016, over deze onderwerpen: Verkeersveiligheid, Verandering

In 2014 vielen er maar liefst 400 verkeersdoden in Vlaanderen: een pijnlijke stijging van het aantal slachtoffers, nadat de daling in de cijfers al een aantal jaren aan het stagneren was. “De schande van die 400 doden mogen we nooit aanvaarden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Daarom …

Een duidelijke meerderheid van de Britten heeft voor een brexit gekozen en dus voor een vertrek uit de Europese Unie. Een kleine 52 procent stemde voor zo’n exit, 48 procent gaf aan in de EU te willen blijven. De N-VA-delegatie in het Europees Parlement roept alvast op tot respect voor de keuze van …

Door Helga Stevens, Sander Loones op 22 juni 2016, over deze onderwerpen: Migratie, Europees Parlement, Europese Commissie

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben een akkoord bereikt over de oprichting van een volwaardige Europese grenswacht. Europarlementslid Helga Stevens, die voor de ECR-fractie een centrale rol speelde in die onderhandelingen, beschouwt zo’n grenswacht als een essentieel element in …

Door Anneleen Van Bossuyt op 22 juni 2016, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Europees Parlement

Terwijl alle lidstaten het erover eens zijn dat 27 procent van onze energie tegen 2030 hernieuwbaar moet zijn, schept het Europees Parlement onrust door de doelstellingen veel hoger te leggen. “Onze gezinnen en bedrijven hebben nood aan stabiliteit. We kunnen niet elk jaar een andere richting …

Door Liesbet Dhaene op 22 juni 2016, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Wonen en werken in Brussel

Brussels parlementslid Liesbet Dhaene vraagt op Knack.be aandacht voor de gevolgen van de nieuwe regeling rond de wachtdiensten voor de huisartsen in Brussel. Ze vreest dat er in de toekomst geen garantie zal zijn dat patiënten in het Nederlands geholpen kunnen worden. Het nieuws dat enkele Vlaams …

Door Bart Nevens op 22 juni 2016, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Afval

Federaal minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem (MR) kondigde aan dat ze een “ontradende minimumprijs” wil invoeren voor “alle plastic draagtassen en niet composteerbare papieren zakken én een verbod op lichte plastic zakken die thuis niet tot compost kunnen worden verwerkt”. Vlaams …