Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Marc Descheemaecker, Inez De Coninck op 28 november 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbaar vervoer, NMBS
De NMBS kampt al jaren met een lage productiviteit, zeggen Marc Descheemaecker en Inez De Coninck. Maar dat de spoorwegmaatschappij zou moeten geprivatiseerd worden wegens te hoge schulden, is niet aan de orde. Want deze regering zal van de NMBS weer een modern en gezond bedrijf maken.Over de stakingsbereidheid van het NMBS-personeel valt niet te klagen. Op alle actiedagen zijn de spoorwegen de grote voortrekker. Tijdens de eerste maandagstaking lag het treinverkeer...
Door Mark Demesmaeker op 27 november 2014, over deze onderwerpen: Europees Parlement, Regio's in Europa
Maandelijks vergadert het Europees Parlement in Staatsburg, een prachtige stad pal op oostgrens van Frankrijk. Wie naar Duitsland wil, moet enkel de Rijn over. Net omwille van die symbolische ligging en om de boeiende, maar erg beladen geschiedenis werd de stad in het midden van vorige eeuw gekozen tot hoofdstad van de Europese Unie. Straatsburg als brug tussen Europese volkeren. Europees Parlementslid voor de N-VA, Mark Demesmaeker, kan vele redenen bedenken tegen de nefaste...
Door Grete Remen op 27 november 2014, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Activering, Secundair onderwijs
Vanaf volgend schooljaar eengemaakt statuut voor leerlingen die leren en werken combineren
Om onze jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt, moeten het onderwijs en het bedrijfsleven de handen in elkaar slaan. En wel zo snel mogelijk. Tegen volgend schooljaar zorgt minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) alvast voor een eengemaakt statuut voor de combinatie van leren en werken, samen met de bevoegde minister van Onderwijs.Bij alternerend leren en werken wordt leren afgewisseld met werken. “Het stelsel is onder meer gericht op...
Door Yoleen Van Camp, Liesbet Dhaene op 26 november 2014, over deze onderwerpen: Artsen, Wonen en werken in Brussel
Verdwijnt de Nederlandstalige wachtdienst in Brussel?
Vrijdag 28 november beslist de Brusselse Huisartsen Kring (BHAK) over een fusie met haar Franstalige tegenhanger, de Fédération des Associations des Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB). Op die manier hoopt men het aantal wachtdiensten op een beheersbaar peil te kunnen houden. De N-VA vreest echter dat Nederlandstalige patiënten die van de wachtdienst gebruik maken, niet langer in het Nederlands zullen opgevangen en behandeld worden.Nederlandstalige huisartsen...
Door Sophie De Wit op 26 november 2014, over deze onderwerpen: Justitie
Veroordeelden moeten pro-Deosysteem financieren
Iedere veroordeelde zal voortaan 120 euro moeten storten in een nieuw fonds om de gratis rechtsbijstand te financieren. Dat stelt N-VA-Kamerlid Sophie De Wit voor in een wetsvoorstel. Volgens het Rekenhof moet dit fonds jaarlijks 14 miljoen euro opleveren. Met dat budget kunnen de advocaten worden vergoed die prestaties leveren in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand, het vroegere ‘pro-Deosysteem’.“Die kosten swingen namelijk de pan uit,...