Mobiliteit en openbare werken

Nergens staan er meer files dan in Vlaanderen. De ringwegen rond Brussel en Antwerpen slibben dicht. Het treinverkeer verloopt stroef. En het aantal verkeersdoden ligt veel hoger dan in onze buurlanden. 

Daarom moeten strikte controles op overdreven snelheid, alcoholmisbruik en gordeldracht onze topprioriteit zijn. De lokale politiezones en de gewesten moeten daarvoor een rechtvaardig deel uit het verkeersveiligheidsfonds krijgen.

De N-VA wil alle vervoersmiddelen - van fiets tot auto, van trein tot vrachtwagen - een juiste plaats geven in het verkeer. Zoeken naar de beste oplossing, zonder de ene te verkiezen boven de andere. Het openbaar vervoer is niet heilig, maar de auto evenmin. 

Ten slotte moeten we ook dringend investeren in vervoer. Het geld moet gaan naar waar de nood het hoogst is: verbindingen tussen de steden en vanuit havens.

Om een écht efficiënt beleid te kunnen voeren, moet Vlaanderen echter volledig verantwoordelijk worden voor mobiliteit. Vandaag zitten sommige stukjes hier, andere brokjes daar. Dat bemoeilijkt een efficiënt mobiliteitsbeleid. Terwijl de mobiliteitsproblemen van Vlaanderen, Wallonië en Brussel vaak verschillen.

 

Mobiliteit en openbare werken

Onderwerpen

Mobiliteit

Het fileprobleem is enkel op te lossen door op verschillende vervoermiddelen tegelijk in te zetten. De auto alleen zal …

Verkeersveiligheid

Voor de N-VA is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Elk slachtoffer in het verkeer is een drama. Voor de …

Infrastructuur en openbare werken

Wegen, spoorwegen, bruggen, havens, waterwegen: Vlaanderen moet blijven investeren in zijn infrastructuur. Ook – en …

Fietsen

Voor de N-VA is de fiets een volwaardig transportmiddel. Met een doordacht beleid en wat goede wil kan Vlaanderen een …

Openbaar vervoer

Een dichtbevolkte streek als Vlaanderen heeft een goed openbaar vervoernetwerk nodig. Als iedereen voor elke …

De Lijn

De N-VA vraagt al jaren dat De Lijn keuzes maakt. Langzaam maar zeker raakt iedereen, ook De Lijn zelf, overtuigd van …

NMBS

Al jaren dringt de N-VA aan op de regionalisering van de spoorwegen.  Vlaanderen is vandaag met handen en voeten …

IJzeren Rijn

Dankzij onze centrale ligging en infrastructuur genieten we een wereldwijde reputatie als logistieke draaischijf. De …

Oosterweel

De OESO becijferde dat files ons elke dag één miljoen euro kosten. Dat zijn dus honderden miljoenen euro's per jaar. Om …

Luchtvaart

Ons land heeft geen luchtvaartbeleid die naam waardig. Terwijl de Waalse luchthavens dankzij absurde subsidiestromen aan …

Waterwegen

De N-VA trekt resoluut de kaart van de binnenvaart. Dat is namelijk het milieuvriendelijkste, veiligste en goedkoopste …

Wonen op het water

De N-VA wil snel meer ligplaatsen voor woonboten. Wonen op het water zit immers in de lift. Het grote gebrek aan …