Ondernemen

Met zijn talloze familiebedrijven, kmo’s en een sterke industrie is Vlaanderen altijd ondernemend geweest. 

De N-VA wil Vlaanderen opnieuw volop laten ondernemen. Vlaanderen heeft nood aan succesvolle zelfstandigen, zaakvoerders en bedrijfsleiders. We moeten er alles aan doen om succesvol ondernemen te stimuleren. Pestwetten, ingebakken achterdocht en regelneverij werken contraproductief en verarmen de hele samenleving.

Het aantal faillissementen moet omlaag en we moeten vooral voor meer starters zorgen. Zij zorgen voor jobgroei. 

We willen de Notionele interestaftrek Officieel bekend als ‘aftrek voor risicokapitaal’. Een maatregel waarmee bedrijven die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting een fictieve rente kunnen aftrekken van hun winst. In het leven geroepen om vanaf 2006 de fiscale discriminatie weg te werken tussen financiering met vreemd en eigen vermogen. De N-VA wil de notionele interestaftrek bij voorkeur vervangen door een lager tarief in de vennootschapsbelasting. notionele interestaftrek bij voorkeur vervangen door een lager tarief in de vennootschapsbelasting en daarbovenop hogere aftrekken invoeren voor innovatieve ondernemingen en verankeraars die hier jobs creëren.

Om concurrentieel te blijven, moeten we onze instrumenten om specifieke vennootschapsvormen en internationale ondernemingen aan te trekken, afstemmen op de evolutie in de buurlanden en in de rest van Europa.

 

Ondernemen