Ruimtevaart

Ruimtevaart

De Belgische ruimtevaart was lang een overwegend Franstalige aangelegenheid. Vandaag ligt het zwaartepunt in Vlaanderen. De N-VA wil de historische scheeftrekking in de Belgische overheidsinvesteringen voor ruimtevaart daarom rechttrekken.

Van de federale investeringen in ruimtevaart, vloeide slechts 42 procent terug naar het Vlaamse Gewest. En dit terwijl het economisch gewicht van de Vlaamse ruimtevaartindustrie minstens 55 procent rechtvaardigt. De federale overheid houdt te weinig rekening met de specifieke noden en belangen van de Vlaamse ruimtevaartindustrie die zich toelegt op nichemarkten.