Cultuur en media

Investeren in cultuur en kunsten is net zo evident als investeren in onderwijs, welzijnsvoorzieningen of sport. Maar ook het cultuurbeleid moet afgestemd worden op de budgettaire mogelijkheden. 

De overheidssteun moet zorgen voor een zo rijk mogelijk aanbod aan evenementen en culturele activiteiten. De N-VA kiest voor een selectiever subsidiebeleid op basis van inhoud, maatschappelijke relevantie, resultaat en kwaliteit. Een beleid dat tegelijk meer zekerheid biedt en groei toelaat. Daarom géén vrijblijvende cheques, wel doordachte investeringen. Subsidies moeten resulteren in kwaliteit en meerwaarde.

De N-VA gelooft ook in samenwerking met de commerciële sector. Film, platenmaatschappijen en kunstgalerijen spelen een belangrijke rol in de verspreiding van kunst en cultuur bij een breder publiek. Goede afspraken leveren een win-win op voor alle partijen.

Voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk wil de N-VA, na overleg met de betrokkenen, een nieuwe regeling uitwerken die inspeelt op de recente ontwikkelingen in de sector. Die moet de structureel gefinancierde organisaties toelaten om vernieuwend en flexibel te werken.

Cultuur en media

Onderwerpen

Cultuur

Cultuur zorgt, net als onderwijs, voor creativiteit en ondernemingszin, innovatie en groei. Beide ondersteunen, samen …

Kunst

De kunsteninstellingen van de Vlaamse Gemeenschap moeten mee de nieuwste trends uitzetten. Ze hebben een …

Openbare omroep

De VRT heeft een gemeenschapsvormende functie en is de drager van de Vlaamse identiteit en de Nederlandse cultuur …

Media

Onafhankelijke media zijn essentieel voor de democratie. Alleen als er voldoende onafhankelijke kranten, radio- en tv …