Droogte en overstromingsgevaar brengen heel wat risico’s mee: gaande van schade aan onze gebouwen tot oogstverlies in de landbouw. Met de Blue Deal heeft Vlaams minister Demir een heus droogteplan uitgerold. Zo kiest de N-VA resoluut voor minder verharding, meer vernatting en natuur en maximaal circulair watergebruik.

Bouwen in overstromingsgebied houdt risico’s in. Daarom willen sommige partijen het simpelweg verbieden om er nog langer woningen op te trekken.

Voor de N-VA kan er pas in laatste instantie sprake zijn van een radicaal bouwverbod. Het botweg weigeren van een bouwvergunning is onrechtvaardig.