Voor een open economie als de Vlaamse is een op regels gebaseerde vrijhandel van cruciaal belang. We blijven daarom pleiten voor een ambitieuze gemeenschappelijke Europese handelspolitiek, die door het afsluiten van nieuwe duurzame akkoorden jobs en welvaart oplevert. Dit is het instrument bij uitstek om op internationaal niveau een gelijk speelveld te creëren en om de milieu- en sociale standaarden wereldwijd te verhogen, want indien de EU er niet in slaagt duurzame akkoorden af te sluiten, staan anderen te trappelen om minder duurzame handelsrelaties aan te knopen. Via het diversifiëren van onze aanvoer en afzetmarkten, moet het gemeenschappelijke handelsbeleid ook onze open strategische autonomie mee helpen verzekeren, zodat we minder afhankelijk worden van bedenkelijke autocraten.

Verder blijft de interne markt de basis van onze welvaart. Ook hier dienen we te waken over een gelijk economisch speelveld. Via het voltooien van de interne markt in nieuwe domeinen en via het handhaven van de bestaande interne marktregels leggen we de basis voor verdere welvaartsgroei. Dit zonder het creëren van nieuwe belastingen of schulden. 

Ook geloven wij in de noodzaak van een gezonde euro. Dankzij de Europese munt staat onze economie veel sterker. Reizen werd eenvoudiger. Online shoppen zou in een Europa met 27 verschillende munten complexer zijn. Deze munt vraagt duidelijke spelregels die door iedereen gerespecteerd worden. Daarom moet Europa toezicht houden op de begrotingen van de lidstaten. Dit ligt mee aan de basis van duurzame ontwikkeling en versterkt onze weerbaarheid tegen onverwachte crisissen. De EU dient tenslotte te waken over de competitiviteit van de Europese economie en dit onder andere door het verlagen van de regeldruk, een shift naar een toekomstgericht budget, snellere vergunningstrajecten en het bevorderen van onze energiezekerheid.