Wie werkt, moet daarvoor beloond worden. Daarom moeten de lasten op arbeid verder omlaag en moeten we de nettolonen doen toenemen. Het verschil tussen een uitkering en een laag loon moet voldoende groot zijn zodat inactieven gestimuleerd worden om aan het werk te gaan.

Meer mensen aan het werk en langer aan het werk houden is ook goed voor de staatskas. Het betekent extra inkomsten voor de staat en minder uitgaven voor de sociale zekerheid zodat we onze welvaart en welzijn veilig kunnen stellen voor de komende generaties.

De Vlaamse arbeidsmarkt heeft dringend nood aan een eigen beleid. De uitdagingen zijn er anders dan in Wallonië of Brussel. Nu is er 1 federale aanpak, dat remt de groei in Vlaanderen af.