Werken

Wie werkt, moet daarvoor beloond worden. Daarom moeten de lasten op arbeid dringend omlaag. 

Meer mensen aan het werk, is ook goed voor de staatskas. Het betekent extra inkomsten voor de staat en minder uitgaven voor de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid

 

Werken