Federale begroting

De regering-Di Rupo verhoogde de belastingen met meer dan 8 miljard. Tegelijk liet ze de uitgaven nog sneller stijgen. De afspraken met Europa werden niet correct nageleefd.

De N-VA wil daarom de Moesen-norm Bij hantering van de Moesen-norm, bedacht door de econoom Wim Moesen (KU Leuven), worden de overheidsuitgaven gedurende enkele jaren bevroren om de publieke financiën te saneren en de economie te stimuleren. Binnen dat bevroren totaalbudget kan je bepaalde deelbudgetten wel nog laten groeien. Dat verplicht je om keuzes te maken: ergens snoeien om elders te kunnen groeien. Bij de ‘reële Moesen-norm’ laat je de overheidsuitgaven stijgen met niet meer dan de inflatie. Bij de ‘nominale Moesen-norm’ verhoog je die uitgaven op geen enkele manier, ook niet ter compensatie van de inflatie. Moesen-norm introduceren. Daarbij wordt het totaal van de overheidsuitgaven gedurende enkele jaren bevroren. Binnen dat bevroren totaalbudget kunnen bepaalde deelbudgetten – zoals de pensioenen – vanzelfsprekend nog groeien. Dat verplicht de overheid om keuzes te maken: hier snoeien om elders te kunnen groeien.

Voor sociale uitkeringen en pensioenen blijft een aangepast en gegarandeerd indexeringsmechanisme voorzien.

Federale begroting