De N-VA wil verder blijven werk maken van een degelijk loopbaanbeleid voor het onderwijzend personeel en de directies. Zij zijn immers de spil van het onderwijs.

We kiezen resoluut de kant van de scholen en de leerkrachten en zorgen ervoor dat men een doorgedreven HR-beleid kan voeren. Leerkrachten bouwen dienstanciënniteit op in elke school waar men werkt, zonder nog rekening te houden met scholengemeenschappen, koepels of net. Daarnaast willen we zo veel mogelijk leerkrachten voor de klas waarbij men zich kan focussen op hun kerntaak: het lesgeven.