Deze situatie is overigens niet beperkt tot de Anderlechtse Peterboswijk. Ook in andere sociale woonwijken in Laken, Brussel en Molenbeek doen zich gelijkaardige problemen voor met drugsclans die daar de plak zwaaien en deze wijken in no go-zones veranderen. Intussen trekt de staatssecretaris voor Huisvesting Ben Hamou (PS) haar paraplu open: de federale regering moet dit maar oplossen. 

Hallucinant

“Hallucinant”, aldus Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre. “Door haar non-beleid laat de Brusselse regering de situatie eerst totaal ontsporen om vervolgens te verwijzen naar de federale regering omdat het probleem zogezegd een te grote omvang heeft aangenomen. Om de rust te laten weerkeren en te voorkomen dat onze Brusselse sociale woonwijken verder evolueren in oorlogszones, moeten volgens ons prioritair volgende acties genomen worden: 

  • Verbod op samenscholingen in de meest problematische woonwijken, zoals Peterbos: alle samenscholingen van meer dan vijf personen worden verboden vanaf 20 uur ‘s avonds tot 8 uur ‘s ochtends. 
  • Identificatie van de probleemwijken en verhoogde politieaanwezigheid de klok rond om drugsactiviteiten te verstoren en de nodige arrestaties te verrichten. 
  • Fusie van de politiezones zodat een sterkere lokale aanpak mogelijk wordt, en versterking door de federale politie waar nodig om de veiligheid in de meest getroffen woonwijken te garanderen. 
  • Oprichting van een taskforce via de gewestelijke veiligheidsraad om de samenwerking en coördinatie tussen de lokale politiezones en de federale politie te versterken. 
  • Opgedreven samenwerking tussen de gewestelijke huisvestingsmaatschappij, de vastgoedmaatschappijen en de politiediensten om snel en preventief in te grijpen bij vermoedens van criminele feiten. 
  • Aanpassing van de regelgeving zodat de veiligheid in en rond sociale woonwijken wel degelijk deel uitmaakt van de opdrachten van zowel de gewestelijke huisvestingsmaatschappij als de 16 Brusselse woonmaatschappijen.