Tijdens het onderzoek rond Sky ECC stootte de politie niet enkel op drugslabo’s in industriezones, maar ook in woonwijken, onder meer in Elsene, Etterbeek, Ukkel en Vorst. “Het is van vitaal belang dat we die labo’s zo snel een halt toeroepen want ze zijn een gevaar voor de omgeving en de volksgezondheid. De politie doet er alles aan om die zo snel mogelijk op te doeken maar kan helaas niet overal zijn. Daarom kan ook de burger hierbij een waardevolle bijdrage leveren”, aldus het N-VA-parlementslid, die daarvoor expliciet kijkt naar het concept van drugsmeldpunten.

Anoniem melden

Sinds 2019 bestaat er in Limburg een drugsmeldpunt. Wie denkt een locatie van een cannabisplantage, drugslab of dumpingplaats te kennen, kan dat anoniem doorgeven. In 2021 volgde het parket van Antwerpen en vorig jaar werd in Vlaams-Brabant een drugsmeldpunt opgericht. “Die drugsmeldpunten kunnen een succes genoemd worden. Sinds de opstart in april 2019 tot half oktober 2022 zijn er in totaal 1.173 meldingen binnengekomen in Limburg. 39 plantages en 6 labo’s voor de productie van synthetische drugs werden op die manier ontdekt en opgerold. Tijdens de eerste veertien maanden ontving het Antwerpse drugsmeldpunt 337 meldingen waarvan 18 tot een positief resultaat leidde”, verduidelijkt Vanden Borre.

Wel de instrumenten, niet de ambitie

Al bij het begin van de legislatuur in 2019 pleitte het parlementslid bij minister-president Vervoort (PS) voor de oprichting van gewestelijk drugsmeldpunt. Die gaf er toen geen gehoor aan en verschool zich achter het feit dat het onder de bevoegdheid van de politie en het parket valt. “Maar zoals altijd moet ik de minister-president eraan herinneren dat hij wel degelijk het initiatief kan nemen, via de gewestelijke veiligheidsraad die hij voorzit. Trouwens, een gewestelijk communicatie-en crisiscentrum kan hij oprichten maar voor een eenvoudig meldpunt zou hij niet bevoegd zijn? Brussel moet meer ambitieus zijn in haar veiligheidsbeleid, we hebben de instrumenten”, besluit Vanden Borre.