De ‘Seven Sons of Defense’-universiteiten sturen actief onderzoekers en studenten uit naar buitenlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen met als doel verworven informatie te misbruiken voor militaire doeleinden. De universiteiten staat integraal onder toezicht van de Chinese defensie. Daarom sluit Vlaanderen nieuwe samenwerkingsprojecten uit. 

Kennisveiligheidsloket

Om potentiële spionage en inmenging te voorkomen, richt de Vlaamse Regering ook een loket voor kennisveiligheid op, naar Nederlands voorbeeld. Via dat loket wordt de doorstroom van informatie naar de Staatsveiligheid gegarandeerd en wordt vermeden dat individuele onderzoekers van over heel het land rechtstreeks meldingen doen aan de betrokken diensten.  Het loket kan de kennisinstellingen ondersteunen bij een risico-inschatting bij bedenkelijke situaties en hen bijstaan om specifieke beslissingen te nemen. 

Prioriteit van Vlaanderen, maar ook voor Europa

De Vlaamse Regering geeft aan dat het ze kennisveiligheid in de toekomst ook zullen opnemen in de beleidsagenda op andere departementen naast Economie, Wetenschap en Innovatie. Ook zou er tijdens ons Europees voorzitterschap gedebatteerd worden over een breed Europees beleid rond kennisveiligheid.

“Niet naïef zijn”

“Hoog tijd dat de Vlaamse Regering werk heeft gemaakt van een vernieuwde beleidsagenda rond kennisveiligheid”, stelt Karl Vanlouwe. “In de nieuwe geopolitieke situatie waarin we ons bevinden, mogen we niet naïef zijn. Recent zagen we nog hoe een voormalige volksvertegenwoordiger jarenlang handelde in opdracht van een assertieve, buitenlandse mogendheid. Vlaanderen, maar ook de EU, moet een tandje bijsteken om in de toekomst niet enkel onze onderzoekscentra, maar ook onze gehele kennisindustrie veilig te stellen van buitenlandse inmenging.”