Gijbels verwijst naar het verbod op ereloonsupplementen voor ambulante zware medische beeldvorming als voorbeeld. “Aan de basis ligt de gebrekkige basisfinanciering. Maar Vandenbroucke nam een selectieve, populistische maatregel zonder de hele oefening te maken. Hij doet graag alsof hij het opneemt voor de patiënt, maar uiteindelijk zal diezelfde patiënt ervoor opdraaien.” Vandaag zitten heel wat ziekenhuizen dus in moeilijke papieren. “Ofwel zullen ze elders compensatie zoeken, ofwel zullen de cijfers nog dieper in het rood gaan. Wat ze ook doen, als de organisatie van de gezondheidszorg niet grondig wordt aangepakt, zal de patiënt en de belastingbetaler er de dupe van zijn.”

Wallonië en Brussel scoren gevoelig slechter

Gijbels ziet ook significante regionale verschillen in het algemeen bedrijfsresultaat. “Waalse en Brusselse ziekenhuis scoren respectievelijk drie en zes keer slechter. Dat terwijl de maximale ereloonsupplementen voor Waalse en Brusselse ziekenhuizen vaak op een hoger niveau zitten dan die van de Vlaamse.” Minister Vandenbroucke heeft die supplementen bevroren op het bestaande niveau, wat wil zeggen dat de manoeuvreerruimte voor de Vlaamse ziekenhuizen een pak kleiner is. “Hij gaf ook aan dat het ook niet zo zeker meer was dat die scheefgroei zal worden gelijkgetrokken. Een fundamentele ongelijkheid dus, die in deze financieel erbarmelijke tijden bijzonder pijnlijk is voor die ziekenhuizen die al jaar en dag hun supplementen onder controle proberen te houden.”

Kordate actie tegen personeelsgebrek

Bovendien laat minister Vandenbroucke na om een echt beleid te voeren met betrekking tot de personeelsproblematiek. “Het klopt dat er in de hele arbeidsmarkt problemen zijn om personeel te vinden. Maar er gaat toch iets mis wanneer we vaststellen dat België in vergelijking met het Europees gemiddelde veel verpleegkundigen opleidt, terwijl velen het werkveld ook verlaten. Verloning is daar een belangrijke factor, maar zeker niet de enige. Er is veel kordatere actie nodig op het terrein: verpleegkundigen en zorgkundigen moeten hun job kunnen doen. Dat betekent ook niet-zorggerelateerde taken kunnen overdragen aan iemand anders.”

Asielopvang in ziekenhuizen onbegrijpelijk

Gijbels wijst er tenslotte nog op dat veel ziekenhuizen bedden of zelfs afdelingen moesten sluiten omwille van dat personeelsgebrek. “In deze omstandigheden is het dan ook onbegrijpelijk dat de minister plots ruimte kwam opeisen voor asielopvang. Dat hij zich liever focust op zijn kerntaak: onze volksgezondheid.” 

Overhevelen naar Vlaanderen

“De uitdagingen in onze zorg zullen steeds groter worden. Om ervoor te zorgen dat die ook betaalbaar blijven, zijn structurele maatregelen dringend nodig”, besluit Gijbels. Voor het Kamerlid betekent dat een overheveling van de bevoegdheden naar het Vlaamse niveau. “We kunnen ons de luxe van versnipperde bevoegdheden niet meer permitteren. We moeten maximaal inzetten op preventie én efficiëntiewinsten opnieuw in onze zorg investeren zonder de federale ketting aan ons been.”