De belangrijkste hervorming ziet de N-VA in het omvormen van de 19 gemeenten tot één stadsgewest, waarbij de huidige gemeenten districten worden, naar het voorbeeld van Parijs en Antwerpen. Ook de verschillende politiezones moeten volgens de partij tot één politiekorps worden herleid. 

Begroting op onderhandelingstafel

Volgens huidig fractievoorzitster Cieltje Van Achter moet de begroting ook prioritair op de onderhandelingstafel komen, al hekelt ze het feit dat ze geen enkel zicht hebben op de investeringen die de Brusselse regering al heeft vastgelegd voor de toekomst. “Maar het is duidelijk dat het allemaal een pak efficiënter kan. Er moeten ook veel meer Brusselaars aan het werk en elke euro die naar subsidies vloeit, moet worden omgekeerd.”

Financieel moeras

Voorzitter Bart De Wever, die mee de plannen voorstelde, verwees naar het parcours dat hij in Antwerpen heeft afgelegd: de stad is intussen schuldenvrij en het investeringsbudget steeg van 160 naar 400 miljoen euro. “Brussel is momenteel een financieel moeras.”

Strikte handhaving

Voorts blijft de partij hameren op de tweetaligheid in de Brusselse administraties en de ziekenhuizen, wil het sterk inzetten op netheid en leefbaar door onder meer een Netheidspatrouille, een strikte handhaving in en rond metrostations, een gecentraliseerde administratie rond woonbeleid, een doorgedreven activeringsbeleid om de torenhoge Brusselse werkloosheidscijfers aan te pakken en meer focus op integratie en inburgering.

Lees hier het tienpuntenplan van N-VA Brussel

10 prioriteiten voor een Brussel in vorm (pdf, 6,2 Mb)