“Dit jaar is alles anders”, zo opent koning Filip zijn kerstboodschap, zittend voor een prachtige kerstboom en een aantal rode kaarsen. Heel verrassend was de toespraak verder niet. De koning haalde voorbeelden aan van mooie dingen die gebeurd zijn dit jaar. Enkele personen uit de eventsector hielpen met hun expertise in woonzorgcentra, een chef-kok kookte voor mensen die het moeilijk hadden. Op een bepaald moment zegt de koning ook dat onze vrijheid maar zinvol is wanneer we ze samen met anderen kunnen beleven en inzetten voor het welzijn van anderen, van "de hele samenleving".

En héél even dacht ik: “Nu zegt hij het.” Maar helaas.

Spoiler: de koning heeft níet aangekondigd dat het kasteelpark van Laken ook toegankelijk zal zijn voor het brede publiek. Het park ligt in een erg drukbevolkt gebied, waar nood is aan groene en open ruimte voor de bewoners, nu meer dan ooit. Ik legde in de Kamer al een voorstel neer, samen met Tomas Roggeman, om een deel van het park van Laken open te stellen, zoals eigenlijk oorspronkelijk de bedoeling was in 1900. Ook Ecolo-Groen riep eerder al op om de tuin van de koning toegankelijk te maken voor het publiek. Het zou een concrete actie zijn van de koning die toont dat hij ook écht inzit met zijn buren, wat meer zegt dan holle woorden over solidariteit. Het is een signaal dat verder gaat dan een kinderziekenhuis bezoeken, het helpt voorkomen dat kinderen in een ziekenhuis terecht komen.

Brussel kent dan wel een groene cluster die zich in het zuiden van het gewest uitstrekt met onder andere het Terkamerenbos, het Zoniënwoud en het Woluwepark, het noorden van de Brusselse agglomeratie moet het met veel minder publiek groen stellen. De sterke bevolkingstoename die zich ook in het komende decennium zal doorzetten, zal de reeds bestaande nood aan open ruimte des te meer toen toenemen. De ligging binnen dit dichtbebouwd gebied en de bijzondere uitgestrektheid over een oppervlakte van 186 hectaren, maken het domein van kasteel van Laken tot een bijzonder interessant ruimtelijk element om deze groeiende nood aan publiek groen te beantwoorden.

Dat de N-VA de monarchie in zijn geheel al langer een achterhaald instituut vindt, is geen geheim. Maar bijvoorbeeld koning Albert, die nog steeds meer dan 900.000 euro dotatie ontvangt, en prins Laurent, die verschrikkelijk lijdt in zijn gouden kooi, helpen de monarchie niet vooruit. Koning Filip en kroonprinses Elisabeth geven de indruk het verstandiger en discreter aan te pakken, maar het zal mijn mening over de monarchie niet veranderen.

Het staatshoofd van een parlementaire democratie hoort volgens mij een verkozen persoon te zijn. Maar dat is een ander debat.

Koning Filip, ook ik wens u prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! Maar als mijn achtertuin meer dan 360 voetbalvelden groot was, zou 'de hele samenleving' er van mij in mogen spelen, wandelen, picknicken, lopen en rusten.