Vlaanderen staat op de vierde plaats voor waterbeschikbaarheid binnen de OESO-landen. Dat is eigenlijk dramatisch voor onze landbouw, onze natuur, maar ook voor onze economie. Weinigen beseffen het, maar een kwart van de Vlamingen werkt in een waterintensieve sector. Meer dan een derde van de bruto toegevoegde waarde in Vlaanderen hangt af van water van de juiste kwaliteit. 

Vier jaar geleden kwam Demir met een Blue Deal, een ambitieus plan op basis van wetenschappelijke inzichten. Het budget ging van nul naar meer dan een half miljard euro in enkele jaren tijd. Met haar Blue Deal decreet is voortaan ook elke volgende Vlaamse Regering verplicht om binnen het jaar na haar aantreden een investeringsplan met budgetten goed te keuren en uit te voeren. 

Water als topprioriteit

Naar aanleiding van de start van de Week van het Water sloeg Demir de handen in elkaar met Willems om te pleiten voor water als topprioriteit van de volgende Vlaamse Regering. “In tijden waarin sommige politici zich afzetten van natuurgebaseerde oplossingen is dat nodig. Ruimte voor water, natte natuur, kortom de Blue Deal is te belangrijk om stop te zetten. Meer nog, water zou nog meer dan vandaag een prioriteit moeten zijn, bij voorkeur met één bevoegde minister voor Water die alle waterloopbeheer in handen krijgt”, klinkt het bij Demir.

Europese Blue Deal  

Tot slot pleit het duo ook voor een Europese Blue Deal met financieringsinstrumenten. Achter de schermen op Europees niveau timmert Demir aan een politiek akkoord daarover in functie van meer daadkracht van de Europese Commissie voor klimaatadaptatie en ruimte voor water.