“Met dit akkoord komen we in de eerste plaats tegemoet aan de bezorgdheden van de landbouwers: de wetgeving, de administratieve vereenvoudiging, een nieuwe visie rond landbouw, een gelijk speelveld in Europa. Landbouwgrond moet in eerste instantie dienen voor landbouw. Dat bevestigt dit akkoord ook. Mits enkele uitzonderingen, zoals rond waterbeheersing en Natura2000-gebieden, zal Vlaanderen tot 1 oktober alvast terughoudend zijn in de aankoop van landbouwgronden”, bevestigt Zuhal Demir in De Ochtend. Toch wil de minister geen voorafnames maken: “We moeten met alle spelers rond de tafel gaan zitten: wonen, industrie, landbouw. Als het gaat over het gebruik van ons beperkt grondgebied, vind ik het belangrijk om met alle betrokken te praten, ook met natuurorganisaties.”

Niet boven de hoofden

Demir weerlegt ook de kritiek dat de Vlaamse Regering met dit akkoord de problemen vooral voor zich uitschuift. “Het was in eerste instantie nodig om te de-escaleren en vertrouwen te schenken. Dat kan je alleen maar doen door rond de tafel te gaan zitten en te praten. Niemand is ermee gebaat dat we zaken boven de hoofden van de mensen gaan beslissen.”

Pest of cholera

De Vlaamse Regering benadrukt bij het akkoord wel dat er niet wordt geraakt aan het stikstofakkoord. “Logisch”, vindt Demir. “We hebben drie jaar aan dat akkoord gewerkt, anders dreigde een vergunningstop en de chaos. Het was kiezen tussen de pest en de cholera. Dat is een zure appel om door te bijten, maar uit mijn vele gesprekken die ik met landbouwers heb gehad blijkt ook dat het voor hen belangrijk is dat hun vergunningen verlengd kunnen worden. Dat is ook mogelijk dankzij het stikstofakkoord. De drempels zijn streng, ja, maar we laten de landbouwers niet alleen: Vlaanderen maakt heel wat middelen vrij om onze landbouwers hierbij te ondersteunen. 

Eerlijke prijzen

Zuhal Demir wijst er ook nog op dat de protesten van de boeren overal in Europa plaatsvinden en vooral een oproep zijn voor eerlijke prijzen. “Dat probleem moet nog verholpen worden. Maar daarvoor is het vooral kijken naar Europa.”