De Vlaamse Regering zal niet akkoord gaan met en desnoods een tegenstem uitbrengen tegen het voornemen van de Europese Commissie om een klimaatdoelstelling van 90 procent uitstootvermindering tegen 2040 goed te keuren. Ze roept de andere regeringen in het land op om dezelfde houding aan te nemen zodat België maximaal kan wegen op de Europese besluitvorming. Dat standpunt werd bevestigd tijdens het landbouwoverleg van vorige week en heeft Demir per brief aan de premier verstuurd.

Vlaams klimaatplan

De Vlaamse Regering heeft de voorbije jaren duidelijk gemaakt dat ze gaat voor doorgedreven acties op het terrein die eindelijk moeten leiden tot de aanzienlijke uitstootvermindering van 40 procent tegen 2030, gecombineerd met de broodnodige investeringen in klimaatadaptatie zoals de Blue Deal, het bosuitbreidingsplan en het klimaatadaptatieplan om Vlaanderen weerbaar te maken tegen extreme weersomstandigheden. De resulteerde vorig jaar nog in een geactualiseerd klimaatplan.

Industrie niet wegpesten

Vandaag vond een grote industrietop plaats in Antwerpen. De Tijd bericht dat onder meer Karen McKee, topvrouw bij de Amerikaanse energiereus ExonnMobile, in België is om te pleiten voor een duidelijker en soepeler Europees klimaatbeleid, dat bedrijven de nodige ruimte geeft om duurzamer te worden. Dat sluit aan bij de oproepen van Demir tot minder stringente klimaatdoelstellingen om onze industrie niet weg te pesten.

Vijf minuten politieke moed

Tijdens het Overlegcomité later deze maand zullen ook de andere regeringen in ons land gevraagd worden mee in Cassatie te gaan tegen het Klimaatarrest dat de doelstelling van – 55 procent tegen 2030 wil opleggen aan ons land. Minister Khattabi is daar niet toe bereid, maar Demir speelde de bal door naar de premier: “Het is weer zover. Vivaldi is opnieuw vastbesloten om juichend luchtkastelen te bouwen tot de realiteit ze wegblaast. Industrie en werkgevers vroegen de premier al om in cassatie te gaan tegen wat onwerkbaar is. Open Vld en cd&v hebben dat ook gedaan in de Vlaamse Regering. Vijf minuten politieke moed op drie jaar regeren graag, premier.”