De federale regering heeft die Europese regelgeving jarenlang de facto overtreden met zogenaamde ‘tijdelijke slachtvloeren’. Vorig jaar werden er in Vlaanderen zo nog 22.000 dieren geslacht op ongeveer 57 tijdelijke slachtplaatsen. Die beantwoorden echter geenszins aan de vereisten die worden gesteld aan reguliere slachthuizen.

“Sinds een maand zijn we vanuit Vlaanderen bevoegd voor Dierenwelzijn”, verklaart de minister. “Dit is het moment om onze verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan die permanente overtreding van de Europese regelgeving.”

Chaos vermijden

Omdat de voorbereidingen voor het eerstkomende Offerfeest al te ver gevorderd zijn, ziet Weyts zich genoodzaakt om de nieuwe regeling pas vanaf 2015 te laten ingaan. “Nu plots zo’n verbod invoeren zou leiden tot chaos, aangezien alle dieren al zijn aangekocht en de erkende slachthuizen onmogelijk op zo korte termijn de slacht van meer dan 20.000 extra dieren kunnen organiseren.“

Vanaf volgend jaar moet de rituele slacht uitwijken naar reguliere slachthuizen of plaats maken voor een alternatief. “Ik bespreek met de moslimgemeenschap en de slachthuizen hoe we het Offerfeest dan organiseren. Als minister van Dierenwelzijn ben ik vanzelfsprekend voorstander van een volledig verbod op onverdoofd slachten. Maar dat nu plots opleggen, zal er helaas niet toe leiden dat minder dieren onverdoofd geslacht worden, misschien net integendeel. Het dierenwelzijn heeft in dit geval meer belang bij evolutie dan revolutie. Dat is de beste weg om zo veel mogelijk dierenleed de wereld uit te helpen”, besluit minister Weyts.