Vlaanderen staat aan de vooravond van de introductie van de nieuwe generatie enkelbanden die ze de komende maanden in gebruik neemt als enige regio van dit land. De enkelbanden hebben voordelen die de veiligheid van slachtoffers beter kunnen garanderen. Zo is er een slachtofferapplicatie die kan waarschuwen wanneer een dader in de buurt van het slachtoffer komt of zijn verbod om in bepaalde gebieden te komen schendt. “Dit systeem wordt onder meer in Spanje intensief gebruikt bij zo’n 4.000 koppels. Het ondersteunt een contactverbod dat door de rechtbank is uitgesproken. Komt een pleger toch bewust of onbewust in de buurt van het slachtoffer, dan kunnen beiden gewaarschuwd worden en wordt er sneller opgetreden. Dat is een garantie op meer gemoedsrust voor slachtoffers. Voor mij is dit een ongelooflijke technologische troef die we moeten uitspelen in het belang van slachtoffers. De belangen van het slachtoffer is waar justitie om moet gaan”, klinkt het bij Demir.

Federale wetswijziging nodig

Vlaanderen wordt in haar streven naar maximale beveiliging van slachtoffers echter afgeremd. Rechters mogen immers door de federale wetgeving niet in alle gevallen zo’n slachtofferapplicatie opleggen. Zo mogen strafuitvoeringsrechtbanken dat bij veroordelingen tot elektronisch toezicht wél. Het is voor deze gevallen dat Demir begin april de uitrol opstart. Maar, voor contactverboden of tijdelijke huisverboden laat de federale wet dat nog niet toe. “Daarom dringen we al enige tijd aan op een federale wetswijziging dat dit wél mogelijk maakt. Een politiek akkoord op federaal niveau blijft echter uit. Ik kan alleen maar aandringen dit zo snel mogelijk te deblokkeren op federaal niveau in het belang van de slachtoffers. Het wetgevend proces zal immers nog veel tijd vergen aan dit tempo”, aldus Demir.

Windstil

In december gaf Vlaanderen nog een advies aan het federale niveau over een voorontwerp van wetswijziging ter zake. Sindsdien is het windstil. Daarom herhaalt ze vandaag haar oproep aan het federale niveau. In tussentijd gaat Vlaanderen verder met het aanbod van de slachtofferapplicatie in die gevallen waar het wél wettelijk mogelijk is.