“In het gebruikte model zitten vreemde kronkels”, aldus Van Peel. “Zo wordt er onder andere rekening gehouden met de totaal verschillende zorgvraag aan beide kanten van de taalgrens . Ook houdt men rekening met kortere loopbanen voor Franstalige artsen, waardoor er meer mogen afstuderen. De Planningscommissie corrigeert nergens voor het feit dat er net te veel Franstalige artsen zijn. Niet moeilijk dat je dan uitkomt op een andere dan de huidige 60/40-verdeling. Op die manier betonneer je alleen maar het probleem, en laat je de Vlaming juist dubbel betalen. Net nu 5700 Vlaamse studenten, zoals vele tienduizenden voor hen, het ingangsexamen afleggen om zo het aantal artsen aan Vlaamse zijde binnen de perken te houden en de overconsumptie te beteugelen, stuurt men dus aan op een ‘generaal pardon’ voor de Franstaligen.”

Werking Planningscommissie herzien

“Het is een goede zaak dat ook andere partijen zich afzetten tegen dit advies”, meent Van Peel. De N-VA steunt dan ook de vraag van rector Torfs om de verhouding 60/40 streng te respecteren en roept minister De Block op om de werking van de Planningscommissie grondig te herzien. “Voor ons mag geen beslissing worden genomen die nadelig is voor de Vlaamse studenten geneeskunde op basis van een twijfelachtig advies”, besluit dr. Ide.