De N-VA wil dat de verschillende landen van de EU hun identiteit bewaren. De EU moet niet over alles willen beslissen. Beleidsvorming moet zo dicht mogelijk bij de burger gebeuren. De EU mag dus nooit uitgroeien tot een superstaat die boven de hoofden van de burgers beslist. De Unie moet groeien van onderuit, in die domeinen waar ze een meerwaarde kan betekenen, en mag niet van bovenaf worden opgelegd.

Europa moet ook openstaan voor de zogenaamde ‘interne uitbreiding’. Verschillende naties zoals Baskenland, Catalonië en Vlaanderen evolueren geleidelijk naar onafhankelijke staten. Door interne uitbreiding worden die nieuwe staten, indien ze dat willen, automatisch lid van de EU. Een versneld toetredingsproces kan bijvoorbeeld ook gelden voor Schotland, indien zij zich in de toekomst volledig onafhankelijk zouden besturen.