Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Liesbeth Homans op 12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Verandering

De Raad van State levert een positief advies af over het Decreet Lokaal Bestuur. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans wil nu eerst enkele kwalitatieve aanbevelingen in het decreet verwerken. Daarna hoopt ze op een snelle goedkeuring door het Vlaams Parlement. “Dit is immers de …

Door Johan Van Overtveldt op 6 oktober 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Verandering

Voortaan wordt het verlaagde btw-tarief van zes procent ook toegepast op producten voor intieme hygiënische bescherming en externe defibrillatoren. De btw-aanpassing komt er op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. De noemer ‘producten voor hygiënische bescherming’ omvat zowel …

Door Sophie De Wit op 5 oktober 2017, over deze onderwerpen: Politie, Justitie, Verandering

Het voorstel om kraken strafbaar te maken, is definitief goedgekeurd in de Kamer. Deze bizarre situatie wordt rechtgetrokken en vanaf nu zal kraken – in de brede zin van het woord – strafbaar zijn. Het bezetten van andermans bewoond pand zal onmiddellijk strafbaar zijn, door een uitbreiding van …

Door Johan Van Overtveldt op 4 oktober 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscale fraude, Financiën, Verandering

Het voorstel van minister van Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt om de kaaimantaks verder te versterken, is goedgekeurd. “Na de invoering van de kaaimantaks hebben we die geëvalueerd, verstrengd en verbeterd waar nodig", zegt Van Overtveldt. "Opeengestapelde juridische constructies …

Door Johan Van Overtveldt op 4 oktober 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Verandering

Pas binnengelopen cijfers van de Federale Overheidsdienst Financiën voor de eerste acht maanden van dit jaar tonen aan dat de fiscale ontvangsten (ESR) op koers zitten. Voor die ontvangsten werd een groei voorzien van 5,1 procent tegenover vorig jaar. De eerste acht maanden van het jaar wijzen op …

Door Geert Bourgeois op 3 oktober 2017, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed, Verandering

De wachtlijst met restauratiedossiers die wachten op een premietoekenning is lang. Daarom lanceert Vlaams minister-president Geert Bourgeois, die ook bevoegd is voor Onroerend Erfgoed, de erfgoedlening: “Die extra financiële stimulans moet het verwerven en restaureren van een beschermd monument …