Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Geert Bourgeois op 10 februari 2018, over deze onderwerpen: Overheidsbedrijven, Lokale overheid, Verandering

88,5 procent van de bestuurdersvergoedingen in organisaties van de Vlaamse overheid ligt lager dan die van besturen uit vergelijkbare sectoren. Dat blijkt uit een onafhankelijke studie die minister-president Geert Bourgeois liet uitvoeren. “Deze Vlaamse Regering kiest resoluut voor transparantie”, …

Door Brecht Vermeulen op 6 februari 2018, over deze onderwerpen: Overheidsbedrijven, Politiek, Lokale overheid, Verandering

Voortaan moeten politici zowel hun private als publieke vergoedingen bekend maken. Hetzelfde geldt voor kabinetsmedewerkers en politiek verkozenen in raden van bestuur. Kamerlid Brecht Vermeulen, voorzitter van de werkgroep Politieke Vernieuwing, reageert tevreden: “Burgers kunnen binnenkort online …

De federale regering legt een begroting voor die zal zorgen voor een hogere competitiviteit, meer investeringen en nieuwe jobs. Dé blikvanger onder de maatregelen is zonder meer de hervorming van de vennootschapsbelasting. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt drong al lang aan op een …

Door Brecht Vermeulen op 28 juni 2017, over deze onderwerpen: Overheidsbedrijven, Politiek, Verandering

In de Kamer heeft de werkgroep Politieke Vernieuwing, opgericht in de nasleep van de schandalen rond Publipart en Publifin, zijn werkzaamheden afgerond. De werkgroep heeft een consensus bereikt over onder meer nieuwe transparantieregels, een lobbyregister, loon naar werk voor parlementsleden en het …

Door Peter Dedecker op 12 september 2016, over deze onderwerpen: Overheidsbedrijven

Kamerlid Peter Dedecker heeft een ambitieuze resolutie klaar voor de liberalisering van de brievenmarkt: “Als er een einde komt aan het monopolie van bpost, wordt de markt competitiever, de dienstverlening vlotter en zakken de kosten voor de gebruiker en de belastingbetaler.” Officieel werd de …

Door Wouter Raskin op 26 mei 2016, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Overheidsbedrijven, NMBS

Met het oog op de modernisering en een efficiëntere werking van de NMBS, wil de N-VA de vaste benoeming laten uitdoven. "Het personeel mag zijn statuut behouden, maar nieuwe mensen mogen enkel nog contractueel worden aangeworven", stelt Kamerlid Wouter Raskin, die daartoe een wetsvoorstel indiende …