Hoewel het Budget Financiële Middelen gevoelig werd opgetrokken, blijft de financiering ontoereikend. Dat heeft tot gevolg dat er andere financieringsbronnen moeten worden aangeboord, zoals de afdrachten van artsenhonoraria - in 2021 de grootste bron van inkomsten. “Die methodiek zet echter aan tot overconsumptie van de gezondheidszorg. Hoe meer de ziekenhuizen in de financiële problemen komen, hoe groter de neiging zal worden om onnodige en disproportionele prestaties aan patiënten te factureren om de rekeningen toch maar te doen kloppen. Finaal draait de werkende belastingbetaler hier weer voor op”, duidt Gijbels.

Grootste supplementen = slechtste resultaten

Daarbij is het zuur te moeten vaststellen dat er net in de regio’s waar de grootste supplementen worden gevraagd, de slechtste resultaten worden geboekt. Minister Vandenbroucke is bezig met een herziening van de ziekenhuisfinanciering en heeft de supplementen in de ziekenhuizen bevroren. “Maar zowel in dit dossier als in de medische wereld is diagnose van groot belang. De minister moet eerst te weten komen waarom het in het ene ziekenhuis slechter gaat dan in het andere. Ziekenhuizen die het stelselmatig slechter doen, meer ondersteunen is onverantwoord. We kunnen hen toch niet belonen voor financieel wanbeheer?”, voegt Frieda toe.

Loon naar werken voor verpleegkundigen

Daarnaast blijkt de werking van de ziekenhuizen nog niet op pre-covidniveau te staan, waarbij vooral de hoge personeelsuitval als oorzaak wordt aangehaald. Gijbels: “Dit dreigt een sneeuwbaleffect te worden, waardoor de ziekenhuisfinanciering nog meer onder druk komt te staan. Daarbij komt nog dat uitstel van zorg tot langere wachtlijsten, ernstigere problemen en dus een duurdere zorg kan leiden. Het zal vooral zaak zijn om samen met verpleegkundigen een aantrekkelijke loopbaan uit te tekenen, met loon naar opleiding en naar werken en met een uitdagende jobinhoud.”

Voor 2022 wordt alvast een nog minder rooskleurig plaatje geschetst. “Het is vijf na twaalf voor een structurele ziekenhuishervorming, zoveel is duidelijk”, zegt Frieda Gijbels.

Verschillen ook communautair gekleurd

“Wat ook opnieuw opvalt, is dat er eveneens zeer grote verschillen zijn tussen de individuele ziekenhuizen en dat die ook communautair gekleurd lijken te zijn. De Vlaamse ziekenhuizen boeken gemiddeld een beter resultaat dan de Waalse ziekenhuizen, terwijl de Brusselse ziekenhuizen zelfs gezamenlijk in het rood gaan.”