Constructie boven constructie opzetten, heeft geen zin meer. Zo zijn er juridische constructies die worden verpakt of ingebracht in bepaalde overeenkomsten, zoals verzekeringsovereenkomsten, om de rechtstreekse band tussen de oprichter en de juridische constructie door te knippen en zo aan de kaaimantaks te ontsnappen. Op die constructies zal de kaaimantaks voortaan altijd van toepassing zijn.

Buitenlandse inkomsten van feitelijke verenigingen ook belastbaar

In het kader van de kaaimantaks wordt ook een regeling uitgewerkt voor feitelijke verenigingen, zoals vakbonden en mutualiteiten, met buitenlandse roerende inkomsten. Daarnaast zijn ook uitkeringen van juridische constructies zonder rechtspersoonlijkheid nu belastbaar onder de kaaimantaks. Elke uitkering uit een juridische constructie is voortaan dus belastbaar.

Verbetering van het heffingsmechanisme

Vroeger kon de oprichter ontsnappen aan de kaaimantaks, indien de inkomsten in het jaar van ontvangst aan een andere persoon werden uitgekeerd. Nu kan de administratie zich in eerste instantie steeds tot de oprichter wenden voor invordering van de kaaimantaks. Als er bovendien een uitkering door een juridische constructie vastgesteld wordt, kan de administratie deze eveneens aan belasting onderwerpen. Die manier van heffing vereenvoudigt de toepassing van de kaaimantaks door de administratie en versterkt het vangnet van de kaaimantaks. Zo verzekeren we dat alle inkomsten van een juridische constructie steeds één keer aan de kaaimantaks worden onderworpen.

Versterking van de antimisbruikbepalingen

De specifieke antimisbruikbepaling wordt ook herschreven. Handelingen die worden gesteld door de juridische constructie zelf, maar niet noodzakelijk door de oprichter, worden eveneens geviseerd. Het vermijden van de kaaimantaks door inbreng van de constructie in een andere structuur of verplaatsing van de constructie, wordt ook tegengehouden.