Vlaamse Regering op koers: begroting 2017 in evenwicht

Begroting in evenwicht

De zesde staatshervorming – die wel bevoegdheden doorschoof naar de deelstaten, maar niet het nodige geld om die ten volle uit te oefenen – maakte de begrotingsoefening niet gemakkelijk. Toch blijft Vlaanderen in deze moeilijke tijden koers houden. We zijn de enige regering in dit land die daarin slaagt. “De ambitie van deze Vlaamse Regering reikt trouwens heel wat verder dan een boekhoudkundig evenwicht”, stelt minister-president Bourgeois vastberaden. “Omdat we ons huiswerk op orde hebben en de voorbije jaren een noodzakelijke besparingsoefening deden, kunnen we nu volop investeren in Vlaanderen en de Vlaming.”

Investeren in de toekomst

Die woorden staaft Geert Bourgeois met indrukwekkende cijfers. Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2019 maar liefst 1,69 miljard euro aan nieuw beleid uit te tekenen. De Vlaamse Regering pompt honderden miljoenen in de bouw van nieuwe scholen en maakt 195 miljoen extra vrij voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De investeringen in comfortabel openbaar vervoer en een kwaliteitsvolle weginfrastructuur lagen nooit zo hoog. Vlaanderen investeert 200 miljoen euro extra in welzijn, en er komt opnieuw een schijf van 200 miljoen euro voor leningen voor sociale woningbouw. En de belastingen? Die verlagen in 2017 met liefst 312 miljoen euro doordat het Vlaamse aandeel in de federale taxshift meer dan een kwart bedraagt.

Ambitieuze doelstellingen

Vlaanderen stelt zichzelf bovendien ambitieuze doelstellingen. “We zorgen ervoor dat meer mensen die zwakker staan op de arbeidsmarkt aan de slag kunnen”, verklaart de minister-president. “We zetten in op internationaal ondernemen. Voor onze kmo’s maar ook in de kunst- en cultuursector. De overheid zal een voorbeeldrol vervullen om de klimaatdoelstellingen te halen. Vlaanderen zet definitief de stap naar kwaliteitsvolle zorg op maat voor iedereen, in ziekenhuizen en daarbuiten. En we gaan volop voor een samenleving waar Sam, Samir en Samuel, Meryem, Myriam en Marie gelijke kansen krijgen en ze ook grijpen.”

Turboboost voor Vlaanderen

Met deze begroting genereert Vlaanderen extra vermogen door extra investeringen. Dat moet de Vlaamse motor, die steeds sterker begint te draaien, een turboboost opleveren. De Vlaamse Regering geeft daarmee een impuls aan al wie elke dag opnieuw verantwoordelijkheid opneemt en zorg draagt voor ons maatschappelijk en economisch weefsel. Minister-president Geert Bourgeois besluit: “Samen, allen samen, maken we de toekomst mooier, maken we Vlaanderen mooier!”

Download hier de volledige Septemberverklaring van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.