België heeft volgens Van Overtveldt een zeer actieve rol gespeeld bij de uitwerking van de nieuwe richtlijn. Die moet vermijden dat eenzelfde kost in twee landen, ook buiten de EU, fiscaal kan worden afgetrokken. Of dat een kost in land A wordt afgetrokken zonder dat het inkomen in land B wordt belast. “De mogelijkheden om misbruik te maken van verschillende wetgevingen worden fors ingeperkt”, aldus Van Overtveldt. “Dit is dan ook een belangrijke maatregel in het kader van meer fiscale rechtvaardigheid.”

Zwarte lijst

Landen die qua transparantie en belastingpraktijken niet meewerkten, konden eerder al op een zwarte lijst belanden op basis van drie criteria: transparantie, ‘fair taxation’ en het beantwoorden aan de OESO -richtlijnen. De Ecofin-raad heeft nu ook het luik ‘fair taxation’ concreet ingevuld: bij een zogenoemd zero belastingtarief in de vennootschapsbelasting wordt er voortaan een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de werkelijke activiteiten van bedrijven in potentiële belastingparadijzen. Van Overtveldt is al lang voorstander van duidelijke en objectieve criteria om schadelijke belastingregimes en oneerlijke fiscale concurrentie te definiëren. “Ik ben verheugd dat die nu zijn vastgelegd. Wel is het zo dat België vandaag al strengere criteria hanteert, en dat zullen we ook blijven doen. Zo is er bij ons een strengere vereiste van minimumbelasting: 10 en 15 procent in plaats van 0 procent. Ook op dat vlak geven we dus het goede voorbeeld in de strijd tegen belastingontwijking", besluit de Financiënminister.