“Sinds meer dan twee jaar wordt op de Belgische arbeidsmarkt een zeer positieve dynamiek opgetekend”, lezen we bij de Nationale Bank. Die schrijft de omslag onder meer toe aan de regeringsmaatregelen ter verlaging van de arbeidskosten en aan de structurele hervormingen, met name op het vlak van de werkloosheidsuitkeringen. “Met zowat 55.000 extra jobs, staat 2016 nu reeds geboekstaafd als een topjaar inzake werkgelegenheidscreatie”, vervolgt de NBB in haar rapport. “De drie volgende jaren zouden er in gecumuleerde termen ongeveer 120.000 nieuwe arbeidsplaatsen bijkomen, voornamelijk bij de loontrekkenden in de private sector en bij de zelfstandigen. Dit weerspiegelt een nog altijd positieve dynamiek.”

Minder ambtenaren, lagere werkloosheid

Bij de overheid zou die werkgelegenheid dan weer dalen als gevolg van de bezuinigingen. Van 2017 tot 2019 ziet de Nationale Bank zo 6.000 overheidsbanen verdwijnen. Dat is voor het eerst in bijna twintig jaar, blijkt uit haar verslag.

Doordat de groei van de werkgelegenheid die van de beroepsbevolking overtreft, zal naar verwachting ook de werkloosheidsgraad afnemen: van 8,2 procent van de beroepsbevolking dit jaar tot 7,6 procent in 2019. Dat zijn in totaal 56.000 werkzoekenden minder dan in 2015.