De uitgaven van de sociale zekerheid - jaarlijks zowat 85 miljard euro - worden voor ongeveer zestig procent gefinancierd uit de sociale bijdragen op arbeidsinkomen en voor de overige veertig procent uit algemene belastingmiddelen. Tot nog toe werden de tekorten automatisch bijgepast met belastinggeld via een evenwichtsdotatie. In de toekomst zal de regering bij sociale akkoorden met een bijkomende budgettaire impact telkens een objectivering en compenserende alternatieven vragen aan de sociale partners. Op basis daarvan zal zij beslissen om die sociale akkoorden al dan niet geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

Herstel van democratische controle

Volgens Spooren komt er zo structureel een einde aan de traditie van sociale akkoorden waarvan de kostprijs wordt doorgeschoven naar de belastingbetaler. "Met dit wetsontwerp herstellen we de democratische controle op de besteding van belastinggeld in de sociale zekerheid en geven we meer verantwoordelijkheid aan de sociale partners", aldus Spooren. "Bovendien garanderen we hiermee de financiële stabiliteit van ons sociaal systeem, zonder de fiscale druk nog verder te laten oplopen."

De hele financiering wordt ook sterk vereenvoudigd en transparanter. Het kluwen van alternatieve financieringsstromen dat door de jaren heen is gegroeid, wordt herleid tot inkomsten uit btw en de roerende voorheffing. "Zo'n vereenvoudiging maakt de zaken duidelijker voor alle betrokkenen, wat het niveau van de samenwerking en de kwaliteit van beslissingen op zo’n belangrijk domein enkel zal verhogen", besluit een tevreden Spooren.