Kathleen Depoorter is voorstander van het principe van harm reduction binnen het bestaande wettelijk kader: “We moeten de gebruiker erop duiden dat veilige of gezonde drugs niet bestaan. Ten eerste hebben drugsoverlijdens vaak meerdere oorzaken: uitdroging, alcohol, oververhitting. Een aangepaste medische begeleiding in decompressie zones is noodzakelijk. Ten tweede zijn de drugstests een soort kwaliteitslabel, die de fictie oproepen dat er ‘veilige’ drugs bestaan. Ten derde vrees ik dat de doelgroep wel bereikt wordt met waarschuwingen over in beslag genomen en te hoog gedoseerde drugs maar dat je met het organiseren van testen eerder aanzet tot gebruik dan ontraadt.”

Oproepen tot gedoogbeleid zijn een kwalijke evolutie

Het stoort Depoorter dat wetenschappelijke instituten de gevaren van drugs zeer goed kennen maar door dergelijke pleidooien om drugs te gedogen op festivals bijdragen tot de normalisering van drugsgebruik. “Dat is een zeer kwalijke evolutie. Drugs zijn verboden en dat met goede reden.” 

Ze diende samen met Kamerlid Frieda Gijbels een voorstel van resolutie in met specifieke suggesties om festivals veiliger te maken. “Vlaanderen is toonaangevend voor haar mooie festivals. De maatschappelijke evolutie noopt ons er toe om ook het wettelijk kader voor de organisatie ervan qua geneeskundige verzorging en veiligheid aan te passen.”