Het vertrouwen in de politiek krijgt rake klappen. Wanneer het politiek stormt, wordt er best over gewaakt dat de democratische instellingen scherp staan. “Maar de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers lijkt niet te beseffen hoe ernstig de situatie is”, merkt Kamerlid Sander Loones bezorgd op. “Het Waals parlement toonde aan hoe gevoelig de functie van een griffier wel niet is. Om een nieuwe griffier voor de Kamer aan te stellen, moet dus gekozen worden voor een open, transparante en professionele procedure. Dat niet iedereen dat lijkt te beseffen, is behoorlijk zorgwekkend.”

Alleen interne kandidaten, één week tijd

De Vivaldi-partijen willen de benoeming op een drafje door het parlement jagen. Alleen interne personeelsleden mogen kandideren. Ze krijgen daarvoor maar een week de tijd en moeten op die week een visietekst schrijven en zich op een examen voorbereiden. Een examen voor een jury die bovendien louter politiek is samengesteld. “Dat is toch niet meer van deze tijd”, reageert Loones scherp. “Wie onze democratische instellingen een warm hart toedraagt, zou beter kiezen voor een open, transparante en professionele procedure. We verwachten dat van benoemingen in alle overheidsinstellingen, maar zouden dat niet doen voor het parlement? De Kamer zou net het goede voorbeeld moeten tonen.”

Wat heeft deze regering te verbergen?

“Wat hebben de Vivaldisten toch te verbergen?”, vraagt Loones. “Waarom worden externe kandidaten allemaal uitgesloten? Waarom mag de jury niet worden bijgestaan door onafhankelijke experten, van Selor bijvoorbeeld? Waarom moet dit allemaal gauw gauw tijdens de paasvakantie? Wat hier wordt doorgeduwd, zal het imago van de Kamer van Volksvertegenwoordigers niet ten goede komen.” In een bijzondere motie vraagt hij de plenaire om de procedure dan ook recht te trekken.