“Door die grote fraudedossiers aan te pakken, creëren we meer fiscale rechtvaardigheid”, verklaart de minister. “En in tegenstelling tot vroeger meten we nu ook wat we daadwerkelijk kunnen innen. Vroeger was dat nattevingerwerk.” Met meer dan een kwart miljard euro aan effectief geïnd fraudegeld vestigt de BBI trouwens ook op dat vlak een record.

Van Overtveldt strijdt tegen grote fiscale fraude

Investeringen werpen vruchten af

Onder het beleid van minister Van Overtveldt onderging de BBI een reorganisatie, waarbij de dienst met een honderdtal nieuwe medewerkers werd versterkt. In de nasleep van het onderzoek naar onder meer de Panama Papers, dat ook bij ons leidde tot fraudedossiers tegen een 150-tal verdachten, voerde de minister bovendien een pak extra antifraudemaatregelen door. “Dankzij die nieuwe maatregelen uit ons antifraudeplan konden we het aantal onderzochte dossiers opdrijven. Met een betere risicoanalyse kunnen we ook focussen op grote, georganiseerde fraude.” Om onderzoeken optimaal te kunnen voeren, kreeg de BBI ook extra middelen toegekend, met name voor ICT-investeringen (datamining). Ten slotte stak ook de wetgever de belastinginspecteurs een handje toe: zo kunnen vandaag ook documenten die mogelijke fraudeurs in de zogenoemde cloud - dus ergens op een buitenlandse server - bijhouden, als bewijzen dienen.

In het actuaprogramma De Ochtend op Radio 1 lichtte minister Van Overtveldt deze recordresultaten nader toe. Beluister dat interview op deredactie.be*.

*Door veranderingen aan de website van de VRT is dit mediaoptreden niet langer te bekijken.