infografiek: vernieuwd en vereenvoudigd doelgroepenbeleid

In het Vlaams Regeerakkoord werd afgesproken om het kluwen van 36 verschillende doelgroepmaatregelen te ontwarren en beter af te stemmen op de Vlaamse arbeidsmarkt in een Vlaams Banenpact. “We hebben gekozen voor drie duidelijke, vastomlijnde doelgroepen”, aldus minister Muyters. “Jongeren moeten zo snel mogelijk aan een baan geraken. Hoe langer die eerste job op zich laat wachten, hoe groter hun afstand tot de arbeidsmarkt en hoe moeilijker het wordt om een job te vinden. Daarnaast kiezen we voor 55-plussers omdat we allemaal langer aan het werk moeten, als we ons sociaal systeem in stand willen houden. En voor personen met een arbeidshandicap zorgen we voor een compensatie voor hun productieverlies.”

Vlaamse Ondersteuningspremie

De concrete bedragen van de RSZ-kortingen voor jongeren en 55-plussers vind je in de infografiek hieronder. “Voor personen met een arbeidshandicap behouden we de huidige Vlaamse Ondersteuningspremie, met de huidige modaliteiten”, zegt Muyters. “Wel breiden we de doelgroep uit naar mensen uit de sociale economie die doorstromen naar een job in het normale economische circuit. Ten slotte kunnen ook zelfstandigen in bijberoep voortaan op die premie rekenen.”