Bruggepensioneerden of langdurig werklozen krijgen bovendien de mogelijkheid een vervroegd pensioen op te nemen na een loopbaan van 42 jaar. Het gewicht van de niet-gewerkte periodes zoals werkloosheid en brugpensioen wordt wel verminderd in de pensioenopbouw. Voor het extra pensioen dat een loopbaan langer dan 45 jaar opbrengt, tellen alleen effectief gewerkte jaren mee.

“Zo versterken we de band tussen de sociale bijdragen die iemand betaalt en het pensioen dat hij of zij opbouwt”, besluit Jan Spooren. “We zorgen er niet alleen voor dat langer werken ook effectief een hoger pensioen oplevert, maar houden tegelijkertijd de wettelijke pensioenen betaalbaar.”