“Veel andere partijen, ironisch genoeg vaak de socialistische, hadden zo’n verhoging al langer in hun partijprogramma staan en soms zelfs al met dure eden in regeerakkoorden neergeschreven”, zegt vicepremier Jan Jambon. “Maar de N-VA maakt er met deze regering echt werk van.”

Armoedebestendig pensioen

De goedgekeurde maatregelen passen in de invulling van de zogenoemde welvaartsenveloppe voor de periode 2015-2016. Dat spaarpotje is in het leven geroepen om de sociale uitkeringen en vervangingsinkomens welvaartsvast te kunnen houden.

Deze regering trekt de inhoud van die enveloppe niet alleen op van 650 naar ruim 950 miljoen euro, ze engageert zich bovendien om die voor de volle honderd procent te besteden. Ter vergelijking: de regering-Di Rupo gaf slechts zestig procent uit van haar enveloppe voor de periode 2013-2014.

Zowat de helft van het voorziene bedrag - of 497 miljoen euro - gaat naar een verbetering van de pensioenen. Zo worden alle gewaarborgde mimimumpensioenen voor werknemers vanaf september met twee procent verhoogd, net als het basisbedrag van de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO).